Zamknij

Zamów rozmowę
Zapytaj o produkt


Imię i nazwisko

Adres email

Telefon *

Wiadomość

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zamów rozmowę

OC syndyka, nadzorcy sądowego, likwidatora, kuratora

OPIS

Dla kogo

Ubezpieczenie skierowane do radców prawnych powołanych do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy, kuratora i likwidatora podlegających, zgodnie z prawem ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności osobiście, lub przez pełnomocnika.
Ubezpieczenie zgodne z ustawą Prawo upadłościowe i naprawcze, Kodeksem Cywilnym i Kodeksem Spółek Handlowych.

 

Dla wszystkich powołanych zgodnie z prawem upadłościowym i naprawczym powołanych do wykonywania czynności:

 • syndyków,
 • nadzorców sądowych
 • zarządców

a także powołanych zgodnie z Kodeksem cywilnym na stanowisko:

 • kuratorów

oraz powołanych zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych na stanowisko:

 • likwidatorów

Zalety:

 • Atrakcyjna cena
  Składka roczna już od 500 zł
 • Rekomendowane przez Krajową Izbę Radców Prawnych
  Stworzone przy udziale KIRP, odpowiada potrzebom środowiska radców prawnych.
 • Możliwość wyboru sumy gwarancyjnej
  Dwie sumy – 100 tys. zł lub 200 tys. zł.
 • Zapewnia pełną ochronę
  W zakresie wykonywanych czynności.

 • Minimalizacji ryzyka zawodowego
  Objęcie ochrona wszystkich czynności w ramach funkcji zleconych.

 • Ratalny schemat płatności
  Składkę można zapłacić w 2, 4 lub 12 ratach.
 • Wiarygodny ubezpieczyciel – PZU SA

OBLICZ SKŁADKĘ

 

Sprawdź także inne oferty:

Ubezpieczenie OC kancelarii radcy prawnego w wariancie Claims Made
Ubezpieczenie OC kancelarii radcy prawnego w wariancie Act Committed
Ubezpieczenie OC aplikanta radcy prawnego
Ubezpieczenie NNW radcy prawnego

 

 

JAK KUPIĆ

 

Jak przystąpić do ubezpieczenia – krok po kroku:

KROK 1 – Skontaktuj się z nami
Milena Dynus
tel.: 22 646 42 42
kom.: 882 102 221
e-mail: milena.dynus@iexpert.pl

Nasz doradca odpowie na wszystkie pytania pomoże dobrać odpowiedni zakres ubezpieczenia i wyliczy składkę. Następnie wniosek wyślę pocztą elektroniczną.

KROK 1 – wypełnij wniosek
Oblicz składkę i wypełnij wniosek online.

KROK 2 – odeślij wniosek
Po zarejestrowaniu wniosku, wystawiamy polisę i wysyłamy ją pocztą.
Podpisz i odeślij kopię na adres korespondencyjny iExpert.pl: Al. Jerozolimskie 99 lok. 32, 02-001 Warszawa

KROK 3 – odbierz polisę i opłać składkę
Polisę otrzymasz na swój adres korespondencyjny. Składkę należy wpłacić najpóźniej do 10 dni od daty wystawienia polisy.

Konto do zapłaty składki:
Alior 95 2490 0005 0000 4600 4418 3283

Początek ubezpieczenia

Ubezpieczenie obowiązuje najwcześniej od następnego dnia po złożeniu wniosku lub od późniejszej daty wybranej przez Ubezpieczonego.

ZAKRES

 

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

 • Przedmiot i zakres ubezpieczenia szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2007 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych (Dz. U. Nr 07 z dnia 10 października 2007 r.).
 • Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osoby powołanej do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego, albo zarządcy, za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego lub jego pełnomocnika, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, przy wykonywaniu czynności syndyka, nadzorcy sądowego, albo zarządcy.
 • Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC jest ustalana w zależności od wartości masy upadłości zgodnie z art. 3 ust. 1 dla syndyka i zarządcy, oraz art. 3 ust. 2 dla nadzorcy sądowego.

 

DO POBRANIA

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej

Zmiany do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej – 1 stycznia 2016

Umowa Generalna – ubezpieczenia nadwyżkowe

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń:
Milena Dynus
Kom: 882 102 221
Tel: 22 100 26 30