Kontakt z doradcą
Milena Dynus

Milena Dynus
Kierownik ds. Kluczowych Klientów

tel. 882 102 221

Zamknij

Zamów rozmowę
Zapytaj o produkt


Imię i nazwisko

Adres email

Telefon *

Wiadomość

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zamów rozmowę

OC OBOWIĄZKOWE RADCY PRAWNEGO

OPIS

Program obowiązkowego ubezpieczenia OC dla radców prawnych składa się z dwóch elementów:

 • OC Podstawowe – ubezpieczenie indywidualne
 • OC Dodatkowe – ubezpieczenie grupowe

Dla kogo?

Ubezpieczenie skierowane jest do osób wykonujących zawód radcy prawnego na zasadach określonych w Ustawie o Radcach Prawnych.

Zalety:

OC Podstawowe

 • Suma gwarancyjna
  100 tys. euro na każde zdarzenie osobno.
 • Pokrycie kosztów obrony przed sądem
  Do sumy 50 tys. euro.
 • Gwarancja wypłacenia odszkodowania
  Wykluczenie prawa ubezpieczyciela do regresu – również w przypadku szkody wyrządzonej przez pracowników i aplikantów Ubezpieczonego.
 • Ubezpieczenie pracowników
  Ochrona obejmuje aplikantów, praktykantów i pracowników Ubezpieczonego.

OC Dodatkowe

 • Rozszerzony okres ochrony
  Ochrona obejmuje również zdarzenia szkodowe przed zawarciem ubezpieczenia ale nie wcześniej niż 1 stycznia 2005 r. oraz szkody powstałe do 36 miesięcy po wygaśnięciu ubezpieczenia.
 • Suma gwarancyjna
  250 tys. euro dla każdego radcy na wszystkie zdarzenia szkodowe. Łączna suma wypłat dla wszystkich radców nie może przekroczyć 15 mln euro rocznie.
 • Pokrycie kosztów obrony przed sądem
  Do sumy 125 tys. euro.
 • Ubezpieczenie pracowników
  Ochrona obejmuje aplikantów, praktykantów i pracowników Ubezpieczonego.

Oba ubezpieczenia łącznie zapewniają każdemu radcy ochronę na sumę 1.545.495 zł.
Wiarygodni partnerzy gwarantujący ubezpieczenie: PZU SA w koasekuracji z TUiR Warta S.A.

 

Sprawdź także inne oferty:

Ubezpieczenie OC kancelarii radcy prawnego w wariancie Claims Made
Ubezpieczenie OC kancelarii radcy prawnego w wariancie Act Committed
Ubezpieczenie OC aplikanta radcy prawnego
Ubezpieczenie NNW radcy prawnego

 

JAK KUPIĆ?

Jak przystąpić do ubezpieczenia

Każdy radca prawny wykonujący czynności zawodowe jest automatycznie objęty tym ubezpieczeniem w ramach składki płatnej do właściwej OIRP. Nie ponosi więc dodatkowych kosztów i nie musi składać dodatkowych deklaracji. Ubezpieczenie zawierane jest na rok i rozpoczyna się 1 stycznia każdego roku.

Początek ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się 1 stycznia. Ubezpieczenie zawierane jest na rok. Do ubezpieczenia można również przystąpić, po rozpoczęciu ochrony.

ZAKRES

Przedmiot i zakres ubezpieczenia OC Obowiązkowe

 • Przedmiot i zakres ubezpieczenia określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych (Dz. U. Nr 03 z 18 grudnia 2003 r.).
 • Przedmiotem polisy jest odpowiedzialność cywilna radcy prawnego za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas wykonywania czynności radcy prawnego.

DO POBRANIA

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych

Zmiany do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej – 1 stycznia 2016


[close]
POZWÓL NAM SIĘ WYKAZAĆ !

Wybierz dowolne ubezpieczenie zawodowe lub prywatne, które kupiłeś poza iExpert.pl i podaj datę wygaśnięcia (wystarczy miesiąc).

Na miesiąc przed wygaśnięciem ubezpieczenia postaramy się wykazać!

Zawsze warto sprawdzić, by nie przepłacić.

MAM POLISY, KTÓRE WYGASAJĄ
polisa wygasa
polisa wygasa
polisa wygasa
polisa wygasa
polisa wygasa

wybierz przynajmniej jedną polisę

KONTAKT DO MNIE

Podaj kontakt do siebie abyśmy mogli przedstawić Ci naszą konkurencyjną ofertę.

 

Proszę uzupełnić wymagane pole.

Uzupełnij wszystkie dane kontaktowe

Nieprawidłowy adres e-mail

Nieprawidłowy numer telefonu

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych*

Dziękujemy za wysłanie zgłoszenia.
Na miesiąc przed wygaśnięciem wybranego ubezpieczenia skontaktujemy się
i przedstawimy naszą ofertę.
NIE PRZEPŁACAJ - SPRAWDŹ!