Zamknij

Zamów rozmowę
Zapytaj o produkt


Imię i nazwisko

Adres email

Telefon *

Wiadomość

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zamów rozmowę

OC OBOWIĄZKOWE RADCY PRAWNEGO

OPIS

Program obowiązkowego ubezpieczenia OC dla radców prawnych składa się z dwóch elementów:

 • OC Podstawowe – ubezpieczenie indywidualne
 • OC Dodatkowe – ubezpieczenie grupowe

Dla kogo?

Ubezpieczenie skierowane jest do osób wykonujących zawód radcy prawnego na zasadach określonych w Ustawie o Radcach Prawnych.

Zalety:

OC Podstawowe

 • Suma gwarancyjna
  100 tys. euro na każde zdarzenie osobno.
 • Pokrycie kosztów obrony przed sądem
  Do sumy 50 tys. euro.
 • Gwarancja wypłacenia odszkodowania
  Wykluczenie prawa ubezpieczyciela do regresu – również w przypadku szkody wyrządzonej przez pracowników i aplikantów Ubezpieczonego.
 • Ubezpieczenie pracowników
  Ochrona obejmuje aplikantów, praktykantów i pracowników Ubezpieczonego.

OC Dodatkowe

 • Rozszerzony okres ochrony
  Ochrona obejmuje również zdarzenia szkodowe przed zawarciem ubezpieczenia ale nie wcześniej niż 1 stycznia 2005 r. oraz szkody powstałe do 36 miesięcy po wygaśnięciu ubezpieczenia.
 • Suma gwarancyjna
  250 tys. euro dla każdego radcy na wszystkie zdarzenia szkodowe. Łączna suma wypłat dla wszystkich radców nie może przekroczyć 15 mln euro rocznie.
 • Pokrycie kosztów obrony przed sądem
  Do sumy 125 tys. euro.
 • Ubezpieczenie pracowników
  Ochrona obejmuje aplikantów, praktykantów i pracowników Ubezpieczonego.

Oba ubezpieczenia łącznie zapewniają każdemu radcy ochronę na sumę 1.545.495 zł.
Wiarygodni partnerzy gwarantujący ubezpieczenie: PZU SA w koasekuracji z TUiR Warta S.A.

 

Sprawdź także inne oferty:

Ubezpieczenie OC kancelarii radcy prawnego w wariancie Claims Made
Ubezpieczenie OC kancelarii radcy prawnego w wariancie Act Committed
Ubezpieczenie OC aplikanta radcy prawnego
Ubezpieczenie NNW radcy prawnego

 

JAK KUPIĆ?

Jak przystąpić do ubezpieczenia

Każdy radca prawny wykonujący czynności zawodowe jest automatycznie objęty tym ubezpieczeniem w ramach składki płatnej do właściwej OIRP. Nie ponosi więc dodatkowych kosztów i nie musi składać dodatkowych deklaracji. Ubezpieczenie zawierane jest na rok i rozpoczyna się 1 stycznia każdego roku.

Początek ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się 1 stycznia. Ubezpieczenie zawierane jest na rok. Do ubezpieczenia można również przystąpić, po rozpoczęciu ochrony.

ZAKRES

Przedmiot i zakres ubezpieczenia OC Obowiązkowe

 • Przedmiot i zakres ubezpieczenia określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych (Dz. U. Nr 03 z 18 grudnia 2003 r.).
 • Przedmiotem polisy jest odpowiedzialność cywilna radcy prawnego za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas wykonywania czynności radcy prawnego.

DO POBRANIA

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych

 

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń:
Milena Dynus
Kom: 882 102 221
Tel: 22 100 26 30