Zamknij

Zamów rozmowę
Zapytaj o produkt


Imię i nazwisko

Adres email

Telefon *

Wiadomość

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zamów rozmowę

OC NADWYŻKOWE KANCELARII CLAIMS MADE

OPIS

Dodatkowe, nadwyżkowe ubezpieczenie OC dla radców prawnych – dzięki wydłużonemu okresowi zgłaszania roszczeń i szerokiemu wyborowi sum gwarancyjnych, można łatwo dopasować polisę do indywidualnych potrzeb, w zależności od skali prowadzonych spraw.

OBLICZ SKŁADKĘ

Dla kogo?

Ubezpieczenie może być wykupione indywidualnie przez radcę lub przez kancelarię czy spółkę prawników. Jeśli ubezpieczenie wystawione jest na kancelarię pokrywa także odpowiedzialność zawodową zatrudnionych w niej adwokatów i doradców podatkowych. Jako jedyna firma na rynku ubezpieczamy, także spółki cywilne.

Zalety ubezpieczenia:

 • Szeroki zakres sum gwarancyjnych
  Od 1 mln zł do 20 mln zł.
 • Rekomendowane przez Krajową Izbę Radców Prawnych
  Stworzone przy udziale KIRP, odpowiada potrzebom środowiska radców prawnych.
 • Wydłużony czas ochrony
  Szkoda musi zostać zgłoszona w okresie trwania ubezpieczenia oraz warunkowo 36 miesięcy po jego wygaśnięciu.
  Ochrona obejmuje czynności wykonywane nawet w 2005r.
 • Ubezpieczenie podwykonawców
  Dodatkowo można objąć ochroną szkody wyrządzone przez podwykonawców współpracujących z kancelarią.
 • Ubezpieczenie aplikantów
  Dodatkowo ochroną mogą być objęte szkody wyrządzone przez aplikantów Ubezpieczonego.
 • Ubezpieczenie dokumentów
  Dodatkowo można objąć ochroną zniszczenie, uszkodzenie lub zaginięcie dokumentów.
 • Minimum formalności
  Całość procedury odbywa się przez internet.
 • Ratalny schemat płatności
  Składkę można zapłacić w 2, 4 lub 12 ratach
 • Wiarygodni ubezpieczyciele – PZU SA w koasekuracji z AXA TUiR

 

OBLICZ SKŁADKĘ

Sprawdź także inne oferty:

Ubezpieczenie OC kancelarii radcy prawnego w wariancie Act Committed
Ubezpieczenie OC aplikanta radcy prawnego
Ubezpieczenie NNW radcy prawnego

JAK KUPIĆ?

Jak przystąpić do ubezpieczenia – krok po kroku:

Jeśli masz pytania nasz doradca pomoże dobrać odpowiedni zakres ubezpieczenia

Milena Dynus
tel.: 22 646 42 42
kom.: 882 102 221
e-mail: milena.dynus@iexpert.pl

KROK 1 – wypełnij wniosek
Oblicz składkę, następnie zarejestruj się w systemie transakcyjnym iExpert i wypełnij wniosek online.

OBLICZ SKŁADKĘ

KROK 2 – wysłanie polisy
Po zarejestrowaniu wniosku, wystawiamy polisę i wysyłamy ją pocztą.

KROK 3 – opłać składkę
Składkę należy wpłacić najpóźniej do 10 dni od daty wystawienia polisy.
Konto do zapłaty składki:
Alior 95 2490 0005 0000 4600 4418 3283

KROK 4 – odeślij dokumenty
Po otrzymaniu polisy, podpisaną polisę należy odesłać na adres korespondencyjny:
Al. Jerozolimskie 99 lok. 32, 02-001 Warszawa

 

Początek ubezpieczenia

Ubezpieczenie obowiązuje najwcześniej od następnego dnia po złożeniu wniosku lub od późniejszej daty wybranej przez Ubezpieczonego.

ZAKRES

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

1. Ubezpieczenie obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody powstałe wskutek wykonywania czynności zawodowych kanclarii prawnej lub radcy prawnego polegających na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.

2. PZU SA nie odpowiada za szkody:

 • na osobie i rzeczowe,
 • powstałe wskutek ujawnienia wiadomości poufnej albo objętej tajemnicą,
 • wynikające z wydania opinii na podstawie prawa innego niż prawo polskie.

3. Ubezpieczenie nadwyżkowe zawierane jest na warunkach określonych w Ogólnych warunkach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej.

Odmiennie, niż to przewiduje OWU ubezpieczeniem objęte są:

 • szkody wyrządzone przez podwykonawców – zgodnie postanowieniami kl. nr 13,
 • szkody będące następstwem zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia wszelkiego rodzaju dokumentów – zgodnie z postanowieniami kl. nr 61,
 • szkody wyrządzone przez osobę nie posiadającą uprawnień do wykonywania zawodu pod warunkiem, że w chwili powstania wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczony ponosi za nią odpowiedzialność. Nie dotyczy to osób, które mają zakaz wykonywania zawodu lub zawieszone prawo wykonywania zawodu.
 • szkody wynikające z wydania opinii na podstawie prawa Unii Europejskiej, jednakże z wyłączeniem prawa wewnętrznego innych państw Unii Europejskiej,

4. Odpowiedzialność Ubezpieczycieli dotyczy zdarzeń, które zaszły po dniu 01.01.2005 r. a przed końcem okresu ubezpieczenia. Przez zdarzenie rozumiemy działanie lub zaniechanie Ubezpieczonego podczas wykonywania czynności radcy prawnego, o których mowa w art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, podczas wykonywania zawodu adwokata, o których mowa a art.4 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze lub przy wykonaniu czynności doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.

5. W przypadku ubezpieczenia kancelarii (spółek) ubezpieczenie obejmuje spółki cywilne, jawne albo komandytowe oraz wszystkich wspólników w ramach tych spółek ,oraz osób stale współpracujących, o ile są nimi radcowie prawni albo adwokaci albo doradcy podatkowi, o ile zostali wymienieni na wniosku o ubezpieczenie.

6. W przypadku ubezpieczenia indywidualnej kancelarii radcy prawnego, ubezpieczenie to dotyczy tego radcy oraz innych na stałe współpracujących z nim radców prawnych, adwokatów i doradców podatkowych o ile zostali wymienieni na wniosku o ubezpieczenie.

DO POBRANIA

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej

Umowa Generalna – ubezpieczenia nadwyżkowe

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń:
Milena Dynus
Kom: 882 102 221
Tel: 22 100 26 30